Begroting 2019

Euro
Inkomsten:
Bijdrage Westerkerk 28.340
Donaties en schenkingen 5.000
Subsidie 1.500
Bijdrage koorleden 5.000
Rente 50
Totaal Inkomsten 39.890
Uitgaven: Uitvoeringskosten dirigent en musici 25.000
Uitvoeringskosten solisten 2.000
Bladmuziek 200
Publiciteit 1.500
Repetitiekosten dirigent en repetitor 10.000
Huur externe locaties i.v.m. restauratie Westerkerk 5.000
Diversen 1.100
Totaal uitgaven 44.800
Netto resultaat -4.910

 

Stichting Cantatediensten Westerkerk

RSIN / fiscaal nummer:
Postadres:
Telefoonnummer:
e-mailadres:
Nummer van de Kamer van Koophandel:
Bankrekening:
Website:
Culturele ANBI-status

855592928
Prinsengracht 281, 1016 GW Amsterdam
020-6247766
info@westerkerk.nl
64270157
NL04 INGB 0003 8921 70
www.scdwesterkerk.nl
Per 1 januari 2019

Copyright 2019 - Stichting Cantate Diensten Westerkerk.